පසුබිම සහ හැඳින්වීම

පරිගණක උපාංගයක් සහ සයිබර් අවකාශය භාවිතා කරමින් සිදුකල හැකි ඕනෑම ආකාරයක අපරාධයක් සයිබර් අපරාධයක් ලෙස සැලකිය හැකි අතර මෙලෙස සිදුකරනු ලබන අපරාධයන් විශාල ප්‍රමාණයක වින්දිතයන් බවට නිතැතින්ම කාන්තාවන් සහ ළමුන් පත්ව ඇති තත්ත්වයක් ලංකාව තුළ දක්නට ලැබෙන අතර එම තත්ත්වය දිනෙන්දින වර්ධනය වන තත්ත්වයක්ද දැකිය හැකිය.

සයිබර් අපරාධවලින් දැඩි සේ වින්දිතභාවයට හෝ අපයෝජනයට ලක්වන්නේ කාන්තාවන් සහ ගැහැනු ළමුන් බව සමාජ විද්‍යාඥයින්ගේද අදහසයි. විශේෂයෙන් කාන්තාවන් සිය ඡායාරූප සහ අතිෂය පෞද්ගලික තොරතුරු පවා සමාජජාලා තුළ හුවමාරු කර ගැනීම වැනි නිරන්තරයෙන් සිදුකරන ක‍්‍රියාකාරකම් සයිබර් අපරාධවලට ගොදුරු වීමට පහසු අවස්ථාවක් නිර්මාණය කර ඇත. මේ අතර සයිබර් විශේෂඥයින් සහ සමාජ විද්‍යාඥයින් විසින් සයිබර් අවකාශය තුළ සිදුවන තවත් දැවැන්ත සයිබර් අපරාධයක් දෙස සමාජයේ අවධානය යොමු කරති. ඒ අන්තර්ජාලය හරහා සිදුවන ලිංගික වෙළෙඳාම සහ ලිංගික සූරාකෑමයි. මෙය සයිබර් අවකාශය කාන්තාවන්ට එරෙහිව ක‍්‍රියාත්මක වන දරුණුතම අවස්ථාව වශයෙන් ඔවුහු හඳුන්වා දෙති.

සයිබර් අවකාශයට නිරාවරණය වන දරුවන්, විශේෂයෙන් ගැහැනු දරුවන් සම්බන්ධ තත්ත්වය ද කාන්තාවට නොදෙවෙනි බව හඳුනා ගෙන ඇත. සයිබර් අවකාශය හරහා බහුල වශයෙන් හුවමාරු වන ලිංගික ප‍්‍රකාශන, නිරුවත් ඡයාරූප හෝ ලිංගික ක‍්‍රියා ඇතුළත් ඡායාරූප හෝ වීඩියෝ පට සඳහා යොමු වීමේ සුලභ අවදානමක් ඇත. ඒ අතර ඉතාමත් සංවිධානාත්මක ආකාරයෙන් විවිධ විෂම පුද්ගලයින් සයිබර් අවකාශය හරහා දරුවන් සමග නොමනා සම්බන්ධතා ඇති කර ගැනීමේ ප‍්‍රවණතාවක් මේ වන විට පවතින අතර දරුවන් එහි ගොදුරු බවට පත්වීම ද සුලභ බව හඳුනා ගෙන ඇත.

එබැවින් සයිබර් අවකාශය තුල වින්ධිතයන් බවට පත්වන කාන්තාවන් හා ළමුන් ආරක්‍ෂා කිරීම සඳහා පවතින වගකිවයුතු ආයතනයන් මනාව සම්බන්ධීකරණය කරමින් සයිබර් අපරාධවලට එරෙහි කාන්තාවන් හා ළමුන් ආරක්ෂා කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ශක්තිමත් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය පරිපූරණ කිරීම සඳහා අපේක්‍ෂිත සයිබර් අපරාධවලට එරෙහි කාන්තාවන් හා ළමුන් ආරක්‍ෂා කිරීමේ සන්ධානය (The Alliance for Protection of Women and Children Against Cyber Crimes) පිහිටුව ඇත.


අපගේ දැක්ම

ශ්‍රී ලාංකාව තුල සයිබර් අපරාධ හේතුවෙන් කාන්තාවන් සහ ළමුන් වින්දිත භාවයට පත්වීමට තිත තැබීම


අපගේ මෙහෙවර

2022 වන විට ශ්‍රී ලාංකාව තුල කාන්තාවන්ට සහ ළමුන්ට එරෙහිව සිදුවන සයිබර් අපරාධයන්ට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රභලතම සාංවිධානය බවට පත්ලවමින් කාන්තාවන් සහ ළමුන්ට එරෙහිව සිදුවන සයිබර් අවකාශිය අපරාධ ප්‍රමාණය 20% කින් අවම කිරීම, එවැනි අපරාධයන්ට එරෙහිව හඬක් නැගීම සඳහා කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම සහ එවැනි අපරාධ නියාමනය සඳහා අවශය ශක්තිමත් නීති පද්ධතියක් බලපෑම් කිරීම හරහා ගොඩ නගා ගැනීම

volunteer

ශ්‍රී ලාංකීය කාන්තා හා ළමා පරපුර සයිබර් අපරාධවල ගොදුරු බවට පත්වීම වලකන පසුබිමක් නිර්මාණය සඳහා වගකිව යුත්තන්ට බලකරන පෙත්සම

පෙත්සම අත්සන් කරන්න